Sammenslåing idrettslag

Høsten 2022 ble det igangsatt et arbeid for å avklare interesse og muligheter for sammenslåing av fler- og særidrettslagene i tidligere Meldal kommune.

IL Nor, Meldal IL, IL Dalguten, Meldal Håndballklubb, Meldal Fotballklubb og Løkken IF har deltatt i tre møter der saken har vært diskutert.

Det er enighet om at saken nå skal behandles i årsmøtene til alle lagene.

Løkken IF avholder årsmøte 15. mars. Årsmøtet skal ta stilling til om Løkken IF skal delta i videre arbeid for å inngå i en sammenslutning til et større fleridrettslag med lagene i tidligere Meldal kommune. Videre arbeid skal lede frem til et endelig vedtak om sammenslåing på et ekstraordinært årsmøte senere i 2023.

Det er medlemmene i Løkken IF som skal avgjøre om vi skal fortsette som før eller gå for sammenslåing.

Det er nå viktig at vi skaper interesse rundt saken. Vi ønsker at våre medlemmer engasjerer seg og  tenker gjennom hva de mener er viktig for Løkken IF for fremtiden. Spørsmål i saken kan sendes til leder@lokken-if.no.

Vi håper mange møter på årsmøtet slik at vi får en «riktig» avgjørelse i saken.

Du må være over 15 år og ha vært medlem i 1 måned for å ha stemmerett på årsmøtet.