Styremøte tirsdag 21.10.2008.

Til stede; Bård Bergsrønning, Morten Haugen, Torill Rædergård, Ragnar Waalen, Per Tore Kirkholt og Anne Lise Eriksen.

Sak 1 .
Styret besluttet å kjøpe 2 andeler i nye Orklabanen a kr 5000,-

Sak 2.
Det planlegges et samarbeidsmøte med alle idrettslagene i bygda angående bruk og vedlikehold av baner og utstyr.
Tidspunkt ikke fastsatt. Saken tas opp til ny vurdering.

Sak 3.
Fotballavdelinga syns ikke dagens ordning mht vedlikehold og drift av anlegg er tilfredsstillende. Ragnar fremmet forslag om et eget anleggsutvalg. Styret kom ikke fram til ei løsning i denne saken. Ny vurdering ved en senere anledning.

Sak 4.
Ryddedugnad.
Det blir ryddedugnag mandag 3. november kl 1800.  Følgende oppgaver fordeles:
Fotballstyret:  Rydder kontor i klubbhuset.
Skøyterstyret:  Henger opp premieskap i klubbhuset og henter premier fra Idrettsbygget.
Skistyret: Plukker søppel og rydder utenfor klubbhuset og i anlegget generelt.
Trimstyret:  Rydder 2 rom i Idrettsbygget – nede i gangen.

Det blir kaffe og noe å bite i i Klubbhuset etter dugnaden. Vel møtt.

Sak 5.
Skiavdelingen ønsker å kjøpe ny scooter. Hovedstyret foreslår at dagens scooter
sendes på service. Leder tar dette opp med leder i ski.

Sak 6.
Det blir et arbeidsmøte angående struktur før årsmøtet i februar. Tid ikke fastsatt.

Kommende møtedatoer: 20. november, 18. desember og 22. januar.

Referent
Anne Lise Eriksen