Styremøte onsdag 21.05.2008

Sted: Meldal vg skole
Til stede: Marit Mjøen, Bård Bergsrønning, Knut Snøsen, Per Tore Kirkholt og Anne Lise Eriksen

Sak 1. Hjemmeside LIF. Marit Mjøen informerer om siden.
Styret tar stilling til de ulike alternativene.
Marit innhenter priser på gjestebok og gjør endringer på layouten som vi har blitt enige om.
Vedtak:
Vi tar sikte på å komme på nett innen 15. juni 08.

Sak 2. Kunstgressbane.
Det skal gjennomføres generalforsamling i Løkken Sport i forbindelse med legging av nytt dekke, slik at alle data i Brønnøysundregisteret er korrekte. Det er god vilje hos Salvesen og Thams for å være med å finansiere nytt dekke.
Vedtak:
Bård Bergsrønning og Ragnar Waalen er LIFs representanter i Løkken Sport.

Sak 3. LIF er tildelt 50 000 fra Meldal Kommune til drift av laget.

Sak 4. Utvidelse av trimutvalget.
Flere aktiviteter burde komme på plass; innebandy, volleyball, fotball for ”eldre herrer” osv.  
Vedtak:
Torill Rædergård møter i hovedstyret for trim.

Sak 5. Bjørnlibakken.
Brev fra Bjørnli Vel ang bua i bakken. De etterspør et felles møte for å diskutere hvordan saken skal håndteres.
Vedtak:
Bjørnli Vel innkalles på neste styremøte 19. juni til kl 2000. Styretmøter til kl 1900.

Referent
Anne Lise Eriksen