Sammen er vi sterke

Styret i Løkken Idrettsforening ønsker alle hjertelig velkommen som klubbmeldemmer. Vi vil rette en stor takk til alle som har gjort og gjør en fantastisk innsats for laget. Jo flere vi er jo bedre blir tilbudet i Løkken IF, og jo enklere er det å gjennomføre planene våre. Du og jeg har ansvaret. Er du med?

Da det nye styret var på plass, var første oppgave å lage en strategi for Løkken IFs aktiviteter framover.

Det vi har er gode tilbud innen trim, fotball, ski og skøyter. Flere hundre barn og unge deltar og vi ser idrettsglede og engasjement både hos barn og voksne.

Foreldrene er en kjempeviktig del av alt lagsarbeid. Uten deres innsats som trenere, lagledere, transportører, støttespillere, publikum og trøsteapparat hadde vi ikke hatt noe idrettslag.

Vi har rimelig god økonomi og det vi ser som de store utfordringene er følgende:

1. Videreutvikle arbeidet med barneidretten

2. Skape idrettstilbud for alle

Første punkt gjennomføres ved å ha gode idrettsanlegg, best mulig idrettstilbud, men finne gode ledere samtidig som vi vil gjøre laget til en sosial arena.

Idrettstilbud for alle aldersgrupper er vi nå i ferd med å skape. Første skritt er at vi har utvidet trimutvalget og skal sette i gang aktiviteter som folk etterspør.

For å utvikle enda flere tilbud, ber vi om gode råd og innspill fra deg.

En av utfordringene er å engasjere frivillige til vedlikehold og drift av våre anlegg. Vi trenger entusiaster på Granatjønna vinters tid, til å holde gressmatta på Løkken stadion i god stand, og sørge for at trimløypenettet utvikles og sporene i lysløypa er gode.

Som alle andre lag, jakter vi på deg som har lyst til å ta et tak som støttespiller. Det vi ber om er litt av din fritid. Jeg kan garantere deg at det er vel anvendt tid - givende, morsomt, sosialt - og så får du mye frisk luft!

Synes du dette hørtes spennende ut?

Ta kontakt med meg tvert!

Idrettshilsen

Bård
baa-b@loqa.no

Bård Bergsrønning, leder i Løkken IF