Nytt år og nye muligheter for LIF

Bård BergsrønningOnsdag 24. februar ble årsmøte 2009 for Løkken IF avviklet i Klubbhuset. Fire styremedlemmer ble takket av og nye ønsket velkommen. Bård Bergsrønning fortsetter som leder.

Les årsmeldinga her.

Årsmøtet ble avviklet på tradisjonelt vis, med gjennomgang av årsmelding, årsregnskap og valg.

Foto: Inge Furuhaug

aarsmote_1.jpg

Leif Olav Åsløkk og Morten Haugen (Morten går igjennom regnskap)

aarsmote_4.jpg

Avtroppende styremedlemmer, fra venstre: Per Tore Kirkholt, var leder i skøyteavd. Morten Haugen, var kasserer i hovedlaget. Anne Lise Eriksen, var sekretær i hovedlaget. Knut Nicolasen, var styremedlem i skøyteavdelingen, (ikke til stede)

aarsmote_5.jpg

aarsmote_2.jpg

aarsmote_3.jpg

Bård Bergsrønning var møteleder.

baard.jpg