Løkken IF kjøper andeler i Orklabanen

Hovedstyret i Løkken IF har besluttet å kjøpe 2 andeler, á 5000 kr i kronerullinga for Orklabanen. Kronerullinga er godt i gang - og vi oppfordrer både lag- og foreninger, bedrifter og privatpersoner til å bidra!

Se mer om kronerullinga her.