TrønderEnergi-serien G12 7er avd. 08

10.04 Meldal - Buvik

27.04 Meldal - Gauldal 2

08.05 Meldal - Skaun 2

29.05 Meldal - Melhus 2

05.06 Meldal - Gimse 2

31.08 Meldal - Støren