TrønderEnergi-serien J12 7er avd. 06

29.08 Meldal - Singsås

12.09 Meldal - Buvik

26.09 Meldal - Orkanger

17.10 Meldal - Støren