Årsmelding 2012

ÅRSBERETNING LIF
BARNEIDRETT/IDRETTSSKOLE 2012

 Også i 2012 har vi arrangert
barneidrett på tirsdager, fra kl.17.30 – 18.30. Vi har delt inn i to grupper;
2-5 år (barnehage) og 6-10 år (1.-4.klasse) Vi har hatt diverse aktiviteter i
gymsal og vi har vært i bassenget. Vi har også vært på mange fine turer og vi
hadde 4 klubbrenn på planen. Skiavdelinga arrangerte klubbrenne i lysløypa oppe
ved Meldal videregående skole.

Etter påske var vi ute på tur 6
tirsdager før det ble sommerferie. Vi gikk til Kammen på Bjørnli, Sletta oppe
ved Meldal vgs, Liahaugen og Styggtjønna (noen turer gikk vi flere ganger). På
noen turer tente vi bål og grilla pølser, mens noen ganger hadde vi bare med
oss matpakke.

Den siste tirsdagen hadde vi avslutning på Olskastet. Der tente vi bål og kosa
oss, før det ble utdeling av diplomer til mange spreke barn.

28.august startet vi på igjen
etter sommerferien, nå som IDRETTSSKOLE. En idrettsskole er et variert
aktivitetstilbud hvor barn får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer,
for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann.

Hovedmålet for
idrettsskolen er å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn får
utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve
seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor trygghet og
mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Vi startet på med turer. Vi gikk til Sletta, Litjvatnet, Kammen, Bustadvatnet
og Liahaugen. Hadde ”turavslutning” den 2.oktober på Olskastet, der 17 spreke
barn fikk utdelt ”Barnas turmedalje”.

Etter høstferien ble det forskjellige aktiviteter i gymsal og basseng.
Avsluttet et flott barneidrettsår den 11.desember med nissemarsj og nissegrøt i
klubbhuset etterpå. Vi fikk til og med besøk av nissen, som delte ut
nissemarsj-medaljer!

Det har vært bra oppmøte hver
uke, ca.10 barn på storgruppa og 15-20 barn på litj-gruppa. Barna ser ut til å
trives godt!

Etter at vi startet opp i høst
har vi satt en deltageravgift på 100 kroner i halvåret, per barn. Dette for og
blant annet kunne dele ut medaljer og diplomer. Det er veldig stor stas for
barna og få en diplom eller medalje etter en sesong!

Når vi startet opp som idrettsskole, fikk vi 16 000 kroner i
oppstartsstønad. Disse pengene skal vi bruke på å kjøpe inn noe nytt utstyr.

Det har vært et fint år for
barneidretten/idrettsskolen, og vi håper det fortsetter like bra i 2013 også!

 

For LIF Idrettsskole

Camilla Aamot Holm