Meldals samarbeidslag i 11 og 12 års serien 2011

Meldal Jenter 11 år Spiller på Kølmoen

Meldal Jenter 12 år  Spiller på Heggøya

Meldal Gutter 12 år Spiller på Heggøya

Svorkmo/Meldal Gutter 11 år Spiller på Orklabanen