Årsmelding 2012.

 Årsmelding 2012 – Løkken IF -Fotball

Styrets sammensetning:

Leder:                         Morten Haugen

Nestleder:                Randi Furuhaug¨

Kasserer:                   Terje Grytbakk

Sekretær:                 Ida L. Muan

Styremedlem:         Geir Ove Nybro

Sportslig aktivitet

Det har vært 43 aktive barn i LIF Fotball i 2012, fordelt i følgende aldersgrupper:

Knøtte                        22 stk.

9-10 år                        10 stk.

11-12 år                      11 stk.

 

Vi ser med glede at så mange knøttespillere er med. Det var i år kun knøttelaget som stilte som et rent Løkken lag, mens det har vært samarbeid med NOR/Meldal og Daleguten i de andre aldersgruppene. I tillegg var Svorkmo/NOI med på samarbeidet for G11. Samarbeidet med de øvrige lagene har fungert godt. Alle lag har spilt i serier, og deltatt på flere cuper.

 

Løkken hadde i år ansvaret for G 10 og G 11. Følgende personer har vært trenere på våre lag:

Knøtte                        Georg Garberg                                 G 10             Nils Arne Hegle

                                      Kåre Storetvedt                               G 11             Jan Erik Hegle

                                      Morten Haugen

 

Georg Garberg, Kåre Storetvedt, Nils Arne Hegle og Jan Erik Hegle har deltatt på trenerkurs i år. Dette er med på sikre kvalitet på trenersiden.

Arrangement, og inntektsbringende tiltak

Den 9. Juni, arrangerte Løkken Cup, der 34 lag deltok. Dette er det største enkeltarrangementet i fotballavdelingens regi. Løkken Cup bidro med et overskudd på NOK 29 000.

Også i år sto vi for mat-salget på 17. Mai. Dette ga oss et overskudd på ca. NOK 9 000.

Vi gjentok i tillegg suksessen fra i fjor, og arrangerte et loppemarked. Dette ga et overskudd på ca. NOK 30 000.

Salg på knøtte kampene ga klubben en inntekt på NOK 7 000.

Som avslutning på sesongen, dro knøttelaget på Orkanger for å spille Bowling og spise pizza. Samarbeidslagene dro på Lerkendal for å se fotballkamp.

Vi vil takke alle som har bidratt gjennom treneroppdrag, lagledere og i dugnadstimer.

 

Morten Haugen                                                     Randi Furuhaug                                                   Terje Grytbakk

       Leder                                                                        Nestleder                                                               Kasserer           

 

 

Ida Løseth Muan                                                   Geir Ove Nybro                                                                                 

      Sekretær                                                                   Medlem