Trongbakken – (Los-)Våttån

Vakker detalj i døra på Våttåstuggu. Foto: Marit MjøenVåttån med Våttåstuggu er et yndet turmål for lokal befolkninga. Du når Våttån fra flere kanter. Her beskriver vi hvordan du når Våttån om du starter fra Rv 700 i Trongbakken like nord for Sæterdalsveien.

Vakker detalj i døra på Våttåstuggu. Foto: Marit Mjøen

Du går vestover og det første strekket er brattlendt. Støvler eller pottetette fjellsko er å anbefale.

Svetten betaler seg når du kommer opp på Våttån der utsikten er fantastisk i alle himmelretninger: Hølonda og Høydalen i øst, Grefstadfjellet i sør-øst, Rennebu i sør, Trollheimen og Jøngfjellet i sør-vest, Hoston i vest og Berbusjåren, Skjølbergsbakkan, Orkdalsfjorden i nord. Oppe på toppen, 517 moh, er Våttåstuggu åpen.

Her ligger det gjestebok du kan skrive deg inn i. Fra varden på toppen er det greit å peile seg inn for å ta avstikkere mot f.eks Einarshåmmårn og ”Kudauden” på nedturen. Dette er to topper med stupbratt bergside rett nedenfor. Her må du ferdes med varsomhet. Navnet Kudauden gir de riktige assosiasjoner ...

Ved Våttåstuggu. Foto: Marit Mjøen