Om Løkken Sport AS - formål

Aksjonærene:

Løkken IF har i 2012 overtatt samtlige aksjer, og eier Løkken Sport AS 100 %

 

Løkken Sport AS: NO 978 629 881
 

Adresse: Postboks 52, 7332 Løkken Verk

 

Formål:

- Bygge og drive kunstgressbanene på Løkken Verk

- Overskudd i selskapet skal benyttes til vedlikehold og forbedring av anlegget

- Selge administrative tjenester til Løkken Idrettsforening og andre idrettslag

- Annen virksomhet som står i forbindelse med dette.

 

Styre: